فصل ششم: 1.الف  2.ج   3.د   4.د  5.الف  6.ج   7.د   8.ب   9.ب   10.الف   11.غلط  12.ج   13.الف   14.ب  15.ب   16.ب

فصل هفتم: 1.ب   2.ب   3.ب   4.الف   5.ج    6.ب   7.ج    8.د   9.ج  10.ب   11.ب   12.ج    13.ب   14.د   15.ج   16.الف   17.ب   18.ج   19.د   20.د   21.د   22.ب   23.الف    24.الف   25.الف    26.ج    27.ب   28.الف    29.ب    30.ب


فصل هشتم: 1.ج    2.ج   3.الف    4.ب    5.الف    6.ج    7.ب   8.د    9.ب   10.ب   11.د    12.ب    13.د    14.الف    15.ج   16.ج   17.ب   18.ب   19.د    20.د    21.الف    22.د    23.الف     24.ب     25.الف   26.ج   27. د    28.الف    29.الف    30.د

نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |

ارزش افزوده چيست؟ یکشنبه نهم مهر 1391 10:39
اين فايل شامل تعاريف، مفاهيم و مثال هاي عملي محاسبه ي ارزش افزوده مي باشد.
برچسب‌ها: ارزش افزوده, ماليات بر ارزش افزوده
ادامه مطلب
نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |

جزوه دانش علوم بانكي(بانك مركزي) سه شنبه پنجم اردیبهشت 1391 15:38
جزوه علوم بانكي كه توسط بانك مركزي ج.ا. تهيه و گردآوري شده است.ادامه مطلب
نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |

سوالات فصول 5 و 6 اقتصادمهندسي یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 14:30
سوالات تستي فصول 5 و 6 اقتصاد مهندسي!

براي دانلود به ادامه مطلب برويد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |

براي دريافت پاسخ سوالات فصل دوم به ادامه مطلب برويد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |

براي دريافت پاسخ سوالات فصل پنجم اقتصاد كشاورزي به ادامه مطلب برويد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |

براي مشاهده پاسخ سوالات به ادامه مطلب برويد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |

جواب سوالات تستي اقتصاد كشاورزي دوشنبه پنجم دی 1390 17:38
جواب سوالات فصل چهارم در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |

پول شويي چيست؟ یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390 16:40
مقاله اي در زمينه بررسي پول شويي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |

بررسي حذف صفر از پول ملي یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390 16:37
مقاله اي در مورد بررسي حذف صفر از پول ملي


ادامه مطلب
نوشته شده توسط جلولي  | لینک ثابت |